۰۷ مرداد، ۱۳۸۸

برای سعید حجاریان - پاسخ شما به فراخوان موج سبز آزادیسعید حجاریان نازنین ما در بند دژخیم جنایت پیشه است.


سال ها پیش کژاندیشان مغز او را هدف گرفتند و شگفتا که همه بدن او از کار افتاد جز مغزش و صدالبته قلبش، قلب مهربانش. فراموش نکردیم گریه هایی که کنار بیمارستان میشد و دعاها و نذر و نیازها ، و معجزه ای که تورا پیش ما نگه داشت.


همان گرگ صفتان دوباره به جان سعید ما افتاده اند، که نه به جان ما افتاده اند.


دوستت داریم و به یادت هستیم، به یاد تو و همه زندانیان رژیم خونخوار ولایت مدار.
هرگونه میتوانید به یادش باشید. به این لینک رفته و پیشنهادات خود را بیان نمایید.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر